Wikisage, de vrije encyclopedie van de tweede generatie, is digitaal erfgoed

Wikisage is op 1 na de grootste internet-encyclopedie in het Nederlands. Iedereen kan de hier verzamelde kennis gratis gebruiken, zonder storende advertenties. De Koninklijke Bibliotheek van Nederland heeft Wikisage in 2018 aangemerkt als digitaal erfgoed.

 • Wilt u meehelpen om Wikisage te laten groeien? Maak dan een account aan. U bent van harte welkom. Zie: Portaal:Gebruikers.
 • Bent u blij met Wikisage, of wilt u juist meer? Dan stellen we een bescheiden donatie om de kosten te bestrijden zeer op prijs. Zie: Portaal:Donaties.

Besturend Lichaam van Jehovah’s Getuigen

Uit Wikisage
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Het Besturend Lichaam van Jehovah’s Getuigen is een groep mannen die deze wereldwijde organisatie leidt.

Achtergrond

In het Bijbelboek Handelingen van de Apostelen, hoofdstuk 15, wordt beschreven dat „de apostelen en oudere mannen” van Jeruzalem een belangrijke beslissing namen die voor de hele christelijke gemeente (of ’kerk’) geldig was. Deze vergadering wordt in bijvoorbeeld de Katholieke Kerk ook het „concilie van Jeruzalem” genoemd. Jehovah’s Getuigen zien hierin de Bijbelse basis voor een centraal orgaan of besturend lichaam dat de christelijke gemeente (of ’kerk’) bestuurt.

Op de jaarvergadering van het Wachttoren-, Bijbel- en Traktaatgenootschap van Pennsylvania op vrijdagmorgen 1 oktober 1971, legde de toenmalige vicepresident van het genootschap, Frederick William Franz, uit, dat de Bestuursraad van de wettelijke corporatie van het Wachttorengenootschap niet hetzelfde is als het Besturend Lichaam van Jehovah’s Getuigen.[1] De ’apostelen en oudere mannen’ die in de eerste eeuw de christelijke gemeente leidden, hadden namelijk ook geen wettelijke corporatie met een door Caesar verleend charter. Bijgevolg werden de zeven personen die toen deel uitmaakten van de bestuursraad van het genootschap, samen met vier extra mannen benoemd tot Besturend Lichaam.

De meeste Getuigen van Jehovah hopen op een eeuwig leven in een paradijs op aarde. Een aantal hebben de hoop tot hemels leven. Diegenen die deel uitmaken van het Besturend Lichaam, worden geselecteerd uit diegenen die de hoop hebben dat zij in de hemel zullen komen.

Geen claim op inspiratie

Het Besturend Lichaam claimt geen onfeilbaarheid en beweert niet dat het door God geïnspireerd zou zijn.[2] Jehovah’s Getuigen zijn van standpunt veranderd, zoals bij verklaringen over de vervulling van profetieën, orgaantransplantatie, weigering van vervangende dienstplicht, enz. Zulke theologische aanpassingen vergelijken zij met het toenemende licht (Spreuken 4:18 (NBG)) „De bijbel toont aan dat Jehovah zijn dienstknechten in staat stelt een progressief begrip van zijn voornemen te krijgen. . . Toegenomen kennis vergt dikwijls dat men zijn denkwijze herziet.”[3]

Het Besturend Lichaam verzorgt via zijn zes comités ook de officiële Bijbelinterpretatie van Jehovah’s Getuigen.[4] Ingestuurde lezersvragen en gegronde twijfels van Jehovah’s Getuigen, worden, net zoals nieuwe informatie over bepaalde vakgebieden, door het Besturend Lichaam gebruikt om de leer telkens opnieuw aan de hand van de Bijbel te overdenken. Wanneer dit goed gefundeerd is, worden specifieke leerstellingen aan de hand hiervan herzien, waarna ze dikwijls in de Wachttoren-rubriek Vragen van lezers of in andere publicaties van het Wachttorengenootschap worden gepubliceerd.[5]

Zetel

Het Besturend Lichaam zetelt op het hoofdkantoor van het Wachttorengenootschap, nu gevestigd in Warwick, New York (Verenigde Staten). Voorheen waren de leden van het Besturende lichaam ook de directieleden van het Wachttorengenootschap, maar dit is tegen het einde van de twintigste eeuw losgelaten. Leden van het Besturend lichaam worden geselecteerd op basis van coöptatie; het aantal leden kan variëren. Anno 2023 bestaat het Besturend Lichaam uit negen leden (zie onder).

Comités

Het Besturend Lichaam werkt door middel van zes comités, elk bestaande uit leden van het Lichaam, die verschillende bestuurlijke functies uitoefenen:[6]

 • Het Coördinatorscomité behandelt wereldwijd noodsituaties, vervolging, rampen en andere dringende zaken, zoals onderzoek door wereldlijke autoriteiten. Het bestaat uit de coördinatoren, of een afgevaardigde, van elk van de andere comités van het Besturend Lichaam en een secretaris die ook lid is van het Besturend Lichaam. Het is verantwoordelijk voor een soepele en efficiënte werking van de andere comités.
 • Het Personeelscomité draagt zorg voor de vrijwilligers die op het hoofdbureau en bijkantoren werken (Jehovah’s Getuigen noemen dit Bethel). Het ziet toe op de personele en geestelijke bijstand van het personeel op Bethel en het selecteren en uitnodigen van nieuwe medewerkers op Bethel.
 • Het Uitgeverscomité voert het opzicht uit over het uitgeven, drukken en transport van lectuur, maar ook op juridische aspecten die te maken hebben met het drukwerk, zoals het aankopen van de benodigde drukinstallaties. Dit comité is verantwoordelijk voor de drukkerijen zelf, alle apparatuur en financiële aspecten van de uitgeversorganisatie van Jehovah’s Getuigen.
 • Het Dienstcomité voert het opzicht uit over de evangelisatie-activiteiten van Jehovah’s Getuigen, inclusief het werk van reizende opzieners, pioniers en de activiteiten van gemeenteverkondigers. Het voert het opzicht uit over de communicatie tussen het hoofdbureau, de bijkantoren en de gemeenten. Het bestudeert de jaarlijkse rapporten inzake de activiteiten die worden aangeleverd door de bijkantoren. Het is verantwoordelijk voor de uitnodiging aan participanten op de zendelingenschool Gilead, de School voor Koninkrijkspredikers
  Vroeger de School voor Ongehuwde Broeders, en voorheen de Bedienarenopleidingsschool (’BOS’) of Ministerial Training School (’MTS’). Naamsverandering bekendgemaakt op de jaarvergadering van de Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania, 2 oktober 2010. Bron: De Wachttoren, 15 augustus 2010, p. 18: „Een historische vergadering”</ref> en de opleiding voor reizende opzieners. Dit comité geeft ook diegenen die aan deze opleidingen deelnemen hun toewijzing.
 • Het Onderwijscomité voert het opzicht uit over het onderwijsprogramma voor gemeentevergaderingen, en grotere bijeenkomsten zoals de kringvergaderingen, districtscongressen en internationale congressen, alsook voor diverse scholen voor ouderlingen, dienaren in de bediening („diakens”), pioniers (volletijdspredikers) en zendelingen, zoals de zendelingenschool Gilead. Het voert het opzicht uit over het voorbereiden van het lesmateriaal bij bovenstaande opleidingen, en over het ontwikkelen van nieuwe audio- en videoprogramma’s.
 • Het Schrijverscomité voert het opzicht uit over het schrijven van al het materiaal dat door het Wachttorengenootschap wordt uitgegeven, inclusief draaiboeken voor de Bijbelse toneelstukken (drama’s) die op de congressen worden opgevoerd, en schema’s voor lezingen of toespraken. Het zorgt voor het beantwoorden van Schriftuurlijke, leerstellige en morele onderwerpen, specifieke problemen in gemeenten en kwesties inzake de formele positie van leden in de gemeenten. Ook alle vertaalwerkzaamheden vallen onder de verantwoordelijkheid van dit comité.

Leden

Huidige leden van
het Besturend Lichaam
Aanstelling Huidige leden van
het Besturend Lichaam
Aanstelling
Kenneth Cook Jr. 2018 Gerrit Lösch 1994
Gage Fleegle 2023 Marc Sanderson 2012
Samuel F. Herd 1999 David H. Splane 1999
Geoffrey Jackson 2005 Jeffrey Winder 2023
M. Stephen Lett 1999
Voormalige leden van
het Besturend Lichaam
(overleden)
Aanstelling
– Overlijden
Voormalige leden van
het Besturend Lichaam
(overleden)
Aanstelling
– Overlijden
Carey W. Barber 19772007 Theodore Jaracz 19742010
William Lloyd Barry 19741999 Karl F. Klein 19742001
John C. Booth 19741966 Nathan Homer Knorr[7] 19711977
Charles J. Fekel 19741977 Martin Poetzinger 19771988
Frederick William Franz[8] 19711992 Albert D. Schroeder 19742006
George D. Gangas 19711994 Grant Suiter 19711983
John O. Groh 19711975 Thomas J. Sullivan 19711974
Milton George Henschel[9] 19712003 Lyman Alexander Swingle 19712001
William K. Jackson 19711981 Daniel Sydlik 19742006
John E. Barr 19772010 Guy H. Pierce 19992014
Voormalige leden van
het Besturend Lichaam
(Ambt neergelegd)
Ewart Chitty 19741978
Raymond Franz 19711980
Leo K. Greenlees 19711984
Anthony Morris 20052023

Varia

Raymond Franz was lid van het Besturend Lichaam en schreef een boek[10] waarin onder andere de interne werking van het Besturend Lichaam aan bod komt. De geschiedenis van zowel het Wachttorengenootschap als Jehovah’s Getuigen en hun Besturende Lichaam wordt uitvoerig beschreven in het boek Jehovah’s Getuigen — Verkondigers van Gods koninkrijk (waarbij volgens cultureel antropoloog Richard Singelenberg rekening moet worden gehouden met vertekeningen.)[11]

Bronnen, noten en/of referenties
 1. º (en) The Watchtower, 15 december 1971, Wachttoren-, Bijbel- en Traktaatgenootschap, New York, p. 755-762; (nl) De Wachttoren, 1 april 1972, p. 211-218.
 2. º Hans Hesse, Am mutigsten waren immer wieder die Zeugen Jehovas, Edition Temmen, p. 352, ISBN 978-3-86108-724-3 Citaat: „Jehovas Zeugen betrachten weder die leitende Körperschaft, noch irgendeines ihrer Mitglieder als unfehlbar”
 3. º Redeneren aan de hand van de Schrift, Wachttoren- Bijbel- en Traktaatgenootschap, New York, uitgave 2009, p. 222.
 4. º Jehovah’s Getuigen gebruiken hiervoor onderling vaak het begrip de waarheid.
 5. º Jehovah’s Getuigen — Verkondigers van het koninkrijk, Wachttoren-, Bijbel en Traktaatgenootschap, 1993, p. 143.
 6. º De Wachttoren, 15 mei 2008, Wachttoren- Bijbel- en Traktaatgenootschap, New York, p. 29
 7. º 4e president van het Wachttoren-, Bijbel- en Traktaatgenootschap
 8. º 5e president van het Wachttoren-, Bijbel- en Traktaatgenootschap
 9. º 6e president van het Wachttoren-, Bijbel- en Traktaatgenootschap
 10. º Crisis of Conscience, Nederlandse editie Gewetensconflict, ISBN 90-259-4722-0
 11. º In Singelenbergs bewoording: „partizaanse vertekeningen”.
rel=nofollow
rel=nofollow
rel=nofollow