Wikisage, de vrije encyclopedie van de tweede generatie, is digitaal erfgoed

Wikisage is op 1 na de grootste internet-encyclopedie in het Nederlands. Iedereen kan de hier verzamelde kennis gratis gebruiken, zonder storende advertenties. De Koninklijke Bibliotheek van Nederland heeft Wikisage in 2018 aangemerkt als digitaal erfgoed.

  • Wilt u meehelpen om Wikisage te laten groeien? Maak dan een account aan. U bent van harte welkom. Zie: Portaal:Gebruikers.
  • Bent u blij met Wikisage, of wilt u juist meer? Dan stellen we een bescheiden donatie om de kosten te bestrijden zeer op prijs. Zie: Portaal:Donaties.

Algebra ( Machtsverheffen en Worteltrekken )

Uit Wikisage
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Na Algebra ( Vermenigvuldigen en Delen ) komen - zoals in de Rekenkunde - de begrippen Machtsverheffen en Worteltrekken aan de orde.

Machtsverheffen

Machtsverheffen gaat op dezelfde manier als bij het rekenen, namelijk:

  • De cijfers worden vermenigvuldigd
  • De exponenten worden opgeteld
OO-4.jpgAls het grondtal positief is, dan is het product ook positief:

PP-4.jpg
Als het grondtal negatief is, dan is het product:

  • Negatief als de exponent buiten de haakjes oneven is
  • Positief als de exponent buiten de haakjes even is
QQQ-4.jpgWorteltrekken

In Algebra ( 3 ) werd al aangegeven, dat bij het vermenigvuldigen van positieve en negatieve getallen er twee mogelijkheden zijn, namelijk:

  • Bij gelijke tekens is de uitkomst positief
  • Bij ongelijke tekens is de uitkomst negatief

Dat houdt dus in, dat als bijvoorbeeld de wortel uit 64 wordt getrokken, de uitkomst twee mogelijkheden heeft, namelijk: 8 of - 8.
Dit wordt als volgt aangegeven: ± 8.

  • Als voorbeeld:
RR-4.jpg. Bij algebraïsche bewerkingen gaat dit op precies dezelfde manier:

SSS-4.jpgAlgebra in formules

Als voorbeeld, hoe Algebra in formules wordt toegepast, geldt de volgende - door bijna iedereen herkende - uitspraak. Een zeer bekende stelling in de wiskunde is namelijk de Stelling van Pythagoras.
Deze luidt:
In een rechthoekige driehoek is de som van de kwadraten van de rechthoekszijden gelijk aan het kwadraat van de schuine zijde.
Dit houdt in, dat als van een rechthoekige driehoek twee zijden bekend zijn, met behulp van de stelling van Pythagoras de derde zijde kan worden berekend.
De stelling kan met de rechthoekige driehoek ABC en de bijbehorende rechthoekszijden a,b en c in de vorm van een formule worden uitgedrukt, namelijk:

Dr AK.jpg
Pythagoras-4.jpg
  • Een getallenvoorbeeld:
UU-4.jpg

Links