Wikisage, de vrije encyclopedie van de tweede generatie, is digitaal erfgoed

Wikisage is op 1 na de grootste internet-encyclopedie in het Nederlands. Iedereen kan de hier verzamelde kennis gratis gebruiken, zonder storende advertenties. De Koninklijke Bibliotheek van Nederland heeft Wikisage in 2018 aangemerkt als digitaal erfgoed.

 • Wilt u meehelpen om Wikisage te laten groeien? Maak dan een account aan. U bent van harte welkom. Zie: Portaal:Gebruikers.
 • Bent u blij met Wikisage, of wilt u juist meer? Dan stellen we een bescheiden donatie om de kosten te bestrijden zeer op prijs. Zie: Portaal:Donaties.
rel=nofollow

Adolph Ernst Knoch

Uit Wikisage
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
rel=nofollow

Adolph Ernst Knoch (St. Louis, Missouri, 19 december 1874Los Angeles, California, 28 maart 1965) was een auteur van talrijke theologische geschriften en een Bijbeluitgever.

Leven

Knoch werd geboren in het Duitstalige gedeelte van Missouri, als zoon van Adolph Knoch, die vanuit Duitsland naar de Verenigde Staten geëmigreerd was. Een van zijn zussen, Addie, bleef in Duitsland. Knoch groeide tweetalig op: thuis sprak men alleen Duits; op school leerde hij Engels. De familie trok in 1885 naar Los Angeles. Daar gradueerde hij in 1893 van de High School. Een van zijn leraren spoorde hem aan om zijn literair talent te gebruiken en grote literatuur zoals Shakespeare of de Bijbel te studeren. Aangezien hij geen kopie had van Shakespeares werken, begon hij zich met de familiebijbel vertrouwd te maken.

Gedurende zijn schooltijd en daarna (in het totaal ongeveer 20 jaar) werkte hij als drukker in de firma van zijn broer Otto. Een oudere Schotse man met de naam Cornwall[1] sprak soms met Knoch over Bijbelse profetieën en Knoch vond dit wel interessant. Hij kreeg een drukopdracht voor een uitnodigingsblaadje, waarop een reeks toespraken stond aangekondigd van de [open] „Plymouth Brethren”, en Knoch nam zich voor deze te bezoeken. De spreker, een zekere McClure, ([waarschijnlijk [John A. McClure]] of William A. McClure), zorgde ervoor dat hij nog meer leesmateriaal kreeg. Knoch sloot zich aan bij deze groepering en liet zich dopen.

Wegens zijn interesse aan talen, studeerde hij rond 1900 aan het „Los Angeles Bible Institute” Oudgrieks, om het Nieuwe Testament in de oorspronkelijke taal te kunnen lezen. In 1901 verscheen „The American Standard Version”. Knoch had naar deze uitgave uitgekeken maar ze voldeed niet aan zijn verwachtingen. In die tijd begon hij zijn concordante methode van Bijbelvertaling te ontwikkelen.

Bij de „Plymouth Brethren” leerde hij Olive Hyde kennen, een gelovige lerares. Ze trouwden in april 1903. Knoch begon bij de plaatselijke YMCA Grieks te onderwijzen. Hij stelde steeds meer fouten in de gebruikelijke vertalingen vast en stopte met het Grieks in de stijl van de traditionele Bijbelvertalers te onderwijzen, omdat hij geen dingen wou verder geven waarvan hij zelf niet ten volle overtuigd was. Hij begon het Bijbelse Grieks systematisch te behandelen en over zijn werk te schrijven.

Door zijn studie stootte hij op bepaalde punten waarover hij niet meer akkoord ging met de Brethren. Rond de eeuwwisseling werd hij tenslotte uitgesloten uit hun kerkgemeenschap. Hij was voordien al een lezer van het in Engeland door de anglicaan dr. Ethelbert William Bullinger uitgegeven tijdschrift Things to come.

Nadat Knoch een verhandeling naar Bullinger gestuurd had over de doop, publiceerde Bullinger deze in 1906 en ging deze zienswijze volgen.

Op 5 november 1907 werd Knochs zoon Ernest Oliver geboren.

Het artikel van Knoch dat door Bullinger gepubliceerd was, werd gelezen door de in de Verenigde Staten levende Rus Vladimir Gelesnoff die als gevolg contact op met hem opnam. Samen gaven ze het tijdschrift Grace and Glory uit. De uitgave ervan werd in 1909, na slechts acht uitgaven, gestaakt. In de plaats daarvan verscheen enige tijd later het tijdschrift Unsearchable Riches (ook in het Duits, als: Unausforschlicher Reichtum), dat tot vandaag uitgegeven wordt. Hierin zouden gedetailleerde woordstudies verschijnen. Knoch was verantwoordelijk voor het Griekse Nieuw Testament; Gelesnoff voor het Hebreeuwse Oude Testament.

Vervolgens publiceerde Knoch verscheidene boeken en geschriften. Sinds 1915 werkte hij verder aan de concordante methode. Hij gebruikte daarbij duizenden fichekaarten, waarop alle vindplaatsen van alle Griekse woorden genoteerd werden.

Nadat zijn broer de drukkerij verkocht, bleef Knoch er nog een aantal jaar werken, tot de de uitgever eiste dat de werknemers „war bonds”, „oorlogsleningen” zouden kopen.[2] Dit weigerde hij, en hij werd ontslagen, evenals een andere Duitse werknemer, Herman Vogel, die daarop een prentkaartendrukkerij kocht. Daar werkte Knoch enkele maanden mee, tot hij besliste om voltijds voor zijn religieuze overtuigingen te werken. Vogel drukte daar later het tijdschrift Unsearchable Riches en de Concordant Version. Deze publicaties worden er tot op heden gedrukt.

Knoch zag zich vooral als een compilator, aangezien hij kon teruggrijpen op uitgewezen experten in het Grieks zoals George L. Rogers (Almont, Michigan), Edward H. Clayton (Sheffield, Engeland), Earl Taber en vele anderen. De Concordante Vertaling van het Nieuwe Testament verscheen vanaf 1919, eerst in delen. Het eerst deel dat werd uitgegeven was de Openbaring, aangezien de ’eindtijdstemming’ in de Wereldoorlog een prominente plaats had ingenomen. In 1926 werd de Concordante Vertaling van het Nieuwe Testament volledig in één deel uitgegeven.

In hetzelfde jaar overleed Knochs echtgenote Olive.

In 1930 bezocht A. E. Knoch op een reis in Duitsland enkele Duitse evangelisten. Onder hen waren de vrouw van professor Ströter, directeur Schädel en superintendent Israel van het tijdschrift Das Prophetische Wort, August Dieterich en Willy Dick, de zendelingen Czerwinski en Gasser, de predikers Grossmann en Springer, de uitgeefsters van de Überwinder (Wally von Bissing en Sigrid von Kanitz), die vertalingen van zijn artikelen gelezen hadden.

Op 25 mei 1937 hertrouwde hij in Potsdam met gravin Sigrid Charlotte Marie von Kanitz (geboren in 1876, Pansewitz/Deutschland). Sigrid Knoch vertaalde vervolgens artikelen van haar man voor de Duitse uitgave van Unausforschlicher Reichtum. Ze weken af van het oorspronkelijke plan om dadelijk terug te keren naar de Verenigde Staten, en besloten in het huis van barones Wally von Bissing de Duitse uitgave van een Concordante vertaling klaar te maken. Deze werd in 1939 uitgegeven in Berlijn.

Wegens het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog vroeg de Amerikaanse regering in 1939 aan Knoch en andere staatsburgers in het buitenland om terug te keren naar de Verenigde Staten.

Omdat zijn echtgenote een Duits burger was en omdat hij regelmatige contacten met Duitsland had, stond Knoch tijdens de oorlog onder observatie van de FBI. Ook zijn positieve uitingen over Hitler (zie onder) kunnen hiervoor een reden zijn geweest. (Akte nummer 100-20677; beoordeling: onbedenkelijk).

A. E. Knoch overleed in 1965.

Theologie

Het werk aan de Concordant Bijbelvertaling stond aan de basis van zijn theologische overtuigingen. Hij trok hieruit de conclusie, dat een aantal leerstellingen die hij bij de „Plymouth Brethren” (Nederlands: Vergadering van gelovigen) had leren kennen, gebaseerd waren op onnauwkeurige of foute Bijbelvertalingen, en nam er afstand van. Een van deze leerstellingen was de helleleer. Hij ging geloof stellen in de leer van de alverzoening of universele redding.

Het sterke dispensationalisme van de „Plymouth Brethren”, dat ontwikkeld werd door Darby, die uitging van twee verschillende evangeliën voor de Joden en voor de naties, werd door Knoch in bewerkte vorm overgenomen.

Ook de zienswijzen van Ethelbert William Bullinger kunnen een invloed hebben gehad. Knoch verwierp de Drie-eenheidsleer, aangezien hij voor de Godheid van Jezus Christus in de betekenis van een ’wezenseenheid’ met God de Vader geen ondersteuning vond in de Bijbel. Hij besloot ook dat de ziel bij de dood ophoudt te bestaan, daar de ziel in bijbels opzicht uit lichaam en geest bestaat en de leer van de onsterfelijke ziel een onbijbelse leer uit het platonisme is.

Knoch was zich bewust van zijn literaire gaven en gebruikte deze volledig op een manier waarop hij meende God te dienen. Hij bezag theologie als een levenswerk en was steeds bereid om zijn opvattingen aan te passen, zonder zich door zijn voor een deel zeer conservatieve omgeving te laten. Op de zoektocht naar waarheid zette hij de kennis uit Bijbelstudie steeds vóór dogma’s en traditionele zienswijzen.

Hitler

Gevraagd om zijn groepering te vergelijken met de Internationale Bijbelonderzoekers Vereniging (Jehovah's Getuigen), noemde A. E. Knoch in het tijdschrift Unsearcheable Riches als eerste punt:[3]

Zij waren[4] een internationale organisatie, onder het bestuur van Pastor Russell en later dhr. Rutherford, uit Amerika. Wij behoren niet tot een internationale organisatie en staan niet onder buitenlandse leiding. Onze vergadering is onafhankelijk van andere landen. We … danken God vanuit ons hart dat God ons vaderland de leider Adolf Hitler heeft gegeven.

In de verdere uitleg neemt hij het standpunt in dat men om gewetensredenen moest samenwerken met Hitlers politiek en dat het nationaalsocialisme het vaderland veel goeds bracht. De Bibelforscher werden vervolgd omdat ze Hitlers regering niet gehoorzaamden.

Dit was het laatste wat hij in 1939 over Hitler schreef voor de Amerikaanse regering hem als Amerikaans burger terughaalde naar de Verenigde Staten.

Familie

Adolph Ernst Knoch en Olive Hyde hadden twee kinderen: Olive May Knoch (26 mei 1901) en Ernest Oliver Knoch (5 november 1907).

Werken

 • Konkordantes Neues Testament, Konkordanter Verlag Pforzheim
 • Tijdschrift: Unsearcheable Riches, (Duits: Unerforschlicher Reichtum)
 • Concordant Literal New Testament, Concordant Publishing Concern (beide in samenwerking met vertalerteam)
 • Gott und sein Christus
 • Der Kalender Gottes, Konkordanter Verlag Pforzheim
 • Das Geheimnis der Auferstehung, Konkordanter Verlag Pforzheim
 • Das Böse – Ursprung, Zweck und Ziel im Vorsatz Gottes, Konkordanter Verlag Pforzheim

Literatuur

 • Hermann Rocke (Uitg.), Gott hat es gegeben – A.E. Knochs Lebenswerk, Konkordanter Verlag Pforzheim 31983

Weblinks

Bronverwijzingen
 1. º Antiquities op concordant.org
 2. º Volgens de herinnering van A. E. Knochs zoon, Ernest O. Knoch, zoals opgetekend in In Memoriam, in: (en) Unsearcheable Riches, jaargang 56, p. 106.
 3. º (en) Unsearcheable Riches, jaargang 30, p. 20, „We are Subject, not in Authority”. Raadpleegbaar in de URsearch-software, die hier gedownload kan worden: https://nexteon.nl/download/URsearch/
 4. º Hij schreef over hen in de verleden tijd, omdat ze in Duitsland sinds 1933 verboden waren en later in de concentratiekampen terechtkwamen.
rel=nofollow