Wikisage, de vrije encyclopedie van de tweede generatie, is digitaal erfgoed

Wikisage is op 1 na de grootste internet-encyclopedie in het Nederlands. Iedereen kan de hier verzamelde kennis gratis gebruiken, zonder storende advertenties. De Koninklijke Bibliotheek van Nederland heeft Wikisage in 2018 aangemerkt als digitaal erfgoed.

 • Wilt u meehelpen om Wikisage te laten groeien? Maak dan een account aan. U bent van harte welkom. Zie: Portaal:Gebruikers.
 • Bent u blij met Wikisage, of wilt u juist meer? Dan stellen we een bescheiden donatie om de kosten te bestrijden zeer op prijs. Zie: Portaal:Donaties.

VGSN Thesaurum Quaeritans

Uit Wikisage
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

De Vereniging van Gereformeerde Studenten in Nijmegen – Thesaurum Quaeritans (VGSN-TQ) is een van oorsprong gereformeerd vrijgemaakte studentenvereniging in Nijmegen. De vereniging is (statutair) opgericht op 21 maart 1990 en heeft vandaag de dag +/- 70 leden. De vereniging bestaat uit universitaire studenten van de Radboud Universiteit en HBO-studenten van de HAN en onderschrijven de doelen en grondslag van de vereniging. De vereniging biedt ondersteuning bij verbreding van academische vorming, bij vormgeving van het christelijk geloof in de studententijd en daarnaast is de VGSN-TQ een studentenvereniging waar gezelligheid hoog in het vaandel staat.

Ontstaansgeschiedenis

Ten tijde van de oprichting van de VGSN-TQ bestond in Nijmegen nog geen gereformeerde studentenvereniging, zoals dat in andere studentensteden wel het geval was. Om dit gat op te vullen en zo motieven om elders te studeren te tackelen is de VGSN-TQ opgericht. Na oprichting werd een oproep in het Nederlands Dagblad geplaatst om zo meer naamsbekendheid te generen en zodoende leden te werven. De naam ten tijde van de oprichting luidde de ’’Vereniging van Gereformeerde Studenten te Nijmegen, Thèsauros Quaeritans’’ en de lijfspreuk: “een ieder draagt zijn bloempje bij”. Bij de oprichting telde de VGSN-TQ acht leden, kort daarna werden nog drie leden lid. In het jaar 1993-1994 werd de VGSN-TQ opengesteld voor leden die geen lid waren van de gereformeerde kerk (vrijgemaakt). Sindsdien heeft de VGSN-TQ een gereformeerd karakter en onderschrijven nieuwe leden dat de grondslag van de vereniging de Bijbel is, waarvan de drie formulieren van Enigheid het belangrijkste leren. Als gevolg van deze openstelling werd lidmaatschap van landelijke verbanden als het VGS-Nederland (voorheenLCGS en daarvoor CV) onmogelijk. Na verloop van tijd verruilden ook andere VGS/GSV-verenigingen het vrijgemaakte karakter voor een algemeen gereformeerd karakter. De VGSN-TQ onderscheidde zich de afgelopen 21 jaar als een vereniging die niet bijzonder gesteld is op studentikoziteit. Zo werden in de eerste jaren verzoeken tot banden met de VGST resoluut van de hand gewezen en werd de (officiële) onderlinge aanspreekvorm van ‘Amice’ en ‘Amica’, wat voor vriend en vriendin staat, gewijzigd naar ‘Thesaure’ en ‘Thesaura’, wat voor schatje of schattebout staat. Nog altijd staat de VGSN-TQ bekend vanwege haar afwijkende karakter ten opzichte van andere VGS/GSV-verenigingen in Nederland. Sinds 2009 is de VGSN-TQ aspirant-lid geworden van het toenmalige LCGS.

Interne structuur

Het dagelijks bestuur is in handen van een jaarlijks wisselende senaat, bestaande uit een preses (voorzitter), Abactis (secretaris), Thesaurier (fiscus/penningmeester) en een Assessor (commissiecoördinator). De vereniging bestaat verder nog uit zeventien commissies, te weten de:

 • Axy
 • Bijbelcie
 • Cultuurcie
 • Diescie
 • Feestcie
 • Flitscie
 • Fondscie
 • Introcie
 • Kookcie
 • Lezingcie
 • Pr-cie
 • Reunicie
 • Schatboekcie
 • Sitecie
 • SooScie
 • Sponsorcie
 • Thesauricie

Binnen de vereniging is het aantal commissieleden hoger is dan het aantal verenigingsleden. Dit betekent dat veel leden meerdere commissies invullen.

Het bestuur van de vereniging was de afgelopen jaren in handen van de volgende senaten:

Frequente activiteiten van de VGSN’er

Bijbelkring

Elke dinsdagavond wordt bijbelkring gehouden. Een kring bestaat uit ongeveer acht mensen die eerst samen eten en vervolgens een bijbelstudie houden. Na afloop is gelegenheid om gezellig na te borrelen. Deze bijbelstudies zijn bedoeld als ondersteuning van het geloofsleven van de individuele VGSN’er. Ook leert men hier standpunten met betrekking tot het geloof te vormen en verwoorden.

Toerustingsavonden

Het Bijbelstudieseizoen is opgedeeld in drie delen ofwel trimesters. Deze worden ingeleid door een verenigingsbrede Toerustingsavond. Trimesterthema’s van de laatste jaren zijn bijvoorbeeld: God de Zoon, Psalmen en de Bergrede.

Themagroepen

Ter ondersteuning van de academische vorming en verbreding worden themagroepen georganiseerd. Een themagroep houdt zich gedurende het jaar bezig met een thema. Bijvoorbeeld: literatuur & film, (christelijke)filosofie of sociale media.

Lezingen

Aan de hand van de themagroepavonden worden ook verenigingsbrede lezingen georganiseerd. De onderwerpen van lezingen verschillen enorm. Zo heeft de VGSN-TQ lezingen georganiseerd waarbij ingegaan wordt op stereotypering en extreemrechts in de media, maar ook lezingen over de werking van het brein. Lezingen worden gebruikt om de verbreding van de academische kennis kracht bij te zetten.

Andere activiteiten

Naast deze vaste activiteiten worden nog tal van andere activiteiten georganiseerd. Hierbij valt te denken aan de jaargroepstrijd, activiteiten met andere pandverenigingen en toerustingsavonden.

Soos

De vaste avond van de VGSN-TQ is de donderdag. Tijdens deze avond is er eerst een activiteit gevolgd door de meest frequente activiteit: de societeitsavond, kortweg ‘’Soos’’. Soos wordt elke donderdagavond gehouden inVilla van Schaeck, aan de Van Schaeck Mathonsingel 10. Soos begint rond half elf en eindigt wanneer er minder dan acht man aanwezig zijn. Meestal is dit rond half vijf ’s morgens (met uitschieters naar boven en beneden). Soos is de gelegenheid bij uitstek voor de ontmoeting en gezelligheid.

Jaarlijkse hoogtepunten in het VGSN-jaar

Culturele avond

De culturele avond is een vast hoogtepunt in de agenda van de VGSN-TQ. De culturele avond wordt standaard de avond voor de Dies Natalis gehouden. De culturele avond biedt elke VGSN-er de kans om zijn muzikale, expressieve of komische kant te laten zien aan ouders van leden en de leden zelf.

Dies Natalis

Om en nabij 21 maart viert de VGSN-TQ haar verjaardagsfeest, de Dies Natalis. Hierbij worden alle besturen van zuster- en broederverenigingen uit den lande uitgenodigd om het festijn mee te vieren. Tijdens een Dies Natalis wordt uitgebreid getafeld met bijbehorende speeches en is er ruimte voor allerhande creatieve uitingen. Na de Dies Natalis wordt een afterdies georganiseerd, een groots dansfeest ter afsluiting van de verjaardag.

Weekenden

De VGSN-TQ organiseert met enige regelmaat weekenden. Het introweekend is ter bevordering van de band met de eerstejaars leden. Het Toerustingsweekend is ter versterking van het geloof, de twee uitweekenden hebben geen specifiek doel anders dan samenbinden van de leden. Verder organiseren twee eerstejaars leden jaarlijks een liftwedstrijd naar een stad die binding heeft met Nijmegen via Karel de Grote. Steden die al zijn aangedaan zijn onder andere Frankfurt am Main en Strassbourg. Hiernaast worden een tot twee keer per jaar weekenden georganiseerd met zusterverenigingen ter versterking van de onderlinge banden. Daarnaast organiseren IFES en VGS-Nederland weekenden waar VGSN’ers naar toe kunnen gaan.

Overkoepelde organen en verbanden

IFES

De VGSN-TQ is lid IFES-Nederland. Dit is een overkoepelde organisatie van christelijke studentenvereniging met als motto ‘Van studenten, voor studenten door studenten’. Door dit lidmaatschap is het voor leden mogelijk conferenties als de Lead-it! (vroeger BIK), Read-It! (vroeger KIK) en Live-It (vroeger TOKO) te bezoeken. Bij de Lead-It! en de Read-It! krijgen respectievelijk besturen en bijbelstudieleiders toerusting en de Live-It! is een conferentie waar ongeveer 600 christelijke studenten van lidverenigingen van IFES-Nederland bij elkaar komen voor een lang weekend samenkomen met als doel toerusting in het christelijk geloof. Via IFES-Nederland heeft de VGSN-TQ contact met het merendeel van de christelijke studentenverenigingen in Nederland. Ook heeft de VGSN-TQ een stafwerkermet de naam Liselot Zuur-Van Delden. Liselot verzorgt trainingen voor de kringleiders, geeft lezingen, is af en toe aanwezig op soos en ondersteunt de senaat.

VGS-Nederland

De VGSN-TQ is tegenwoordig lid van VGS-Nederland. VGS-Nederland organiseert elk jaar het PaasCongres. Een congres waarin lezingen, ontmoeting & gezelligheid centraal staat. Hierdoor zijn er banden met tien andere studentenverenigingen in Nederland, te weten:

CSN

CSN is een samenwerkingsverband van de christelijke studentenverenigingen in Nijmegen. CSN vertegenwoordigt de christelijke studenten in de Universitaire studentenraad en organiseert activiteiten om de ontmoeting tussen christelijke studenten in Nijmegen te bevorderen.

Externe websites